Liên hệ

Trường PTDTNT TH&THCS Sà Phìn

Địa chỉ: .., huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang
Hiệu Trưởng: Nguyễn Văn Thuận
Điện thoại: 0916024850

Email: